Ogłoszenia USOS

Podpinanie przedmiotów na semestr letni 13/14L

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (LEKTORATY, WF, PSW) oraz przedmioty do wyboru na Wydziale Nauk Społecznych na semestr letni 13/14L zobowiazani są dokonać podpięć przedmiotów pod właściwy etap.
Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: do 31 maja 2014

Niepodpięcie przedmiotów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nierozliczeniem etapu !!!

Podpinamy przedmioty dopiero po ROZLICZENIU przez dziekanat tylko pod właściwy ETAP STUDIÓW, a nie pod kierunek !!!

Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki

Subscribe to Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki RSS